ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ๒๕๕๕


เชิญคลิก
สาสน์จากท่านเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดพระบารมี
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๕ พรรษา มหามงคล
๘๐ พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ
และ ๖๐ พระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารฯ
ระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕โครงการเฉลิมพระเกียรติฯความเป็นมาของโครงการฯ

ในท่ามกลางกระแสธารแห่งกาลเวลา มีเหตุการณ์เรื่องราวผ่านไปเรื่องแล้วเรื่องเล่าไม่ขาดสาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มิอาจหวลกลับได้ ด้วยเหตุฉะนี้จึงสมควรที่จะพึงต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้

กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2555

สนับสนุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ภายใต้คำขวัญที่ว่า " สืบสานวัฒนธรรม ภายใต้ร่มพระบารมี สืบสานความดี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน "

กิจกรรม 3 หมอ 3 ค. 2555

เป็นกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่โดยทีมแพทย์ สัตวแพทย์ และทนายความอาสาเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์หลักคือ งานบริการเพื่อให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มีโอกาสรับบริการ และงานบุญผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้แก่ตึก ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑  ถึง ๑๕ ธันวาคม ๕๕ ณ พระอุโบสถวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบรรพชาสามเณร

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาเป็นสามเณร ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๕๕ ณ พระอุโบสถวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบวชเนกขัมมภาวนา

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบวชเนกขัมมภาวนา(นุ่งขาวห่มขาว) ในช่วงวันช่วงใดช่วงหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๕ พฤษภาคม ๕๕ ณ พระอุโบสถวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

เรียนเชิญทุกท่านมาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงาน "สืบสานวัฒนธรรม ภายใต้ร่มพระบารมี สืบสานความดี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน" ณ หน้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งสามารถชมได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๕๔ เป็นต้นไป

การทำขวัญนาค โดย ชินกร ไกรลาศ (ศิลปินแห่งชาติ)

ผลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์   การทําขวัญนาคในการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชน     ชินกร    ไกรลาศ ได้นําภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านมาผนวกกับศิลปะการแหล่ขับร้องบท ทําขวัญนาค  ผสมผสานกับเทคนิค  กลยุทธ์ที่หลากหลายอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง  จึงทําให้บท ทําขวัญนาคที่นําเสนอออกมานั้น    มีเสียงที่ไพเราะ   ฟังแล้วเกิดความซาบซึ้งใจ   เกิดมโนภาพ ชัดเจน   ทําให้ผู้ฟังโดยเฉพาะนาคได้รับความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมการทําขวัญนาค   และเกิดความ เข้าใจในเนื้อหาของบททําขวัญนาคที่มีหลักธรรมสอดแทรก

ลิเกคอนเสิร์ตไชยา มิตรชัย

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอไทรโยค และการแสดงลิเกคอนเสิร์ตไชยา มิตรชัย หน้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ มีการจัดโต๊ะจีน เป็นงานบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้แก่ตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นี้

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ในเดือนธันวาคม ๕๔ นี้ มีทั้งงานบุญและมหรสพส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในขณะเดียวกันก็อิ่มท้องพร้อมช๊อปปิ้ง

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
dot
สมัครรับข่าวสารข้อมูล
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletที่มาของชื่อวัด
bulletหลวงตาฯเยี่ยมวัดป่าหลวงตาบัวฯ
bulletหลวงตาปลูกต้นโพธิ์
bulletพระอาจารย์ภูสิต เจ้าอาวาส
bulletศาลาพระอุโบสถ
bulletภาพประวัติศาสตร์หลวงตาฯ
bulletลานธรรม
bulletแนะนำสถานที่และกิจกรรมต่างๆ
bulletวิหารเสือแสงตะวัน
bulletกฏกติกามารยาทการเข้าวัดฯ
dot
dot
bulletพระพุทธกาญจนาภิเษก
bulletหลวงพ่อบุญ-เฮง(พระพุทธซ้อน)
bulletพระพุทธมหามงคล
bulletพระจอมกษัตริย์(พระหยกขาว)
dot
dot
bulletโครงการเขตอภัยทานโลก
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบท
bulletโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๕
bulletโครงการพุทธอุทยาน(ปลูกป่า)
bulletโครงการมหาวิหารมหาเจดีย์
bulletโครงการโลกแห่งเสือ
bulletโครงการบ้านเกาะเสือ
bulletโครงการสวรรค์ของเสือ
bulletโครงการเสือช่วยโลก 2553
bulletโครงการประกวดรางวัลวัดเสือ
bulletมอบทุนการศึกษา
bulletสัตวแพทย์เคลื่อนที่
bulletหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่
bulletกิจกรรมของโครงการเสือช่วยโลก
bulletค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
bullet3 หมอ 3 ค
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ๒,๖๐๐ รูป
dot
dot
bulletสนับสนุนของที่ระลึก
bulletอาสาสมัคร
dot
dot
bulletใบสมัครบวชพระ
bulletใบสมัครบวชเณร
bulletใบสมัครเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)
bulletแบบตอบรับร่วมโครงการวัดเสือ
bulletแบบตอบรับส่งผลงานศิลปะ
dot
dot
bulletจาก luangta.com
bulletประวัติหลวงตามหาบัวฯ
bulletชาติสุดท้าย
bulletหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
dot
dot
bulletธรรมยาตราสู่ USA
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 1
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 2
bulletหลวงตาพระมหาบัวฯเยี่ยมวัดเสือ
bulletเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณกับวู๊ดดี้
bulletTiger Temple Thailand
bulletWe are the World
bulletพิธีเปิดงาน "เสือช่วยโลก 2553"
bulletโลกสงบสุขสันติ? 20 สค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 21 ส.ค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 22 ส.ค.53
bulletประชุมสงฆ์(ธรรมยุต)ในกาญจน์
bulletพ่อลูกเตือนสติ
bulletพลังสามัคคีแห่งควาย
bulletม้าลายสู้เพื่อชีวิต
bulletRescue Baby Hummingbird
bulletMorning Exercise with Tigers
dot
dot
bulletบุญ
bulletบันทึกมหัศจรรย์ของคนสร้างพระ
bulletนิทานเซ็น
bulletกฏแห่งกรรม
bulletขั้นตอนของชีวิตมนุษย์
bulletหมื่นรู้...มิสู้ปล่อยวาง
bulletผู้ไม่รู้จักคำว่าแพ้
bulletห่านป่าและปรัชญามดแดง
bulletบทกลอนของเด็กอัฟริกัน
bulletความต่างของประเทศที่จนกับรวย
bullet7 มารยาทที่ห้ามทำในต่างประเทศ
bulletภาพสวยๆกับคำบรรยายงามๆ
bulletแม่มดหรือสาวสวย !
bulletเรื่องของมือถือที่ช่วยคุณได้
bulletปู่เย็นกับคำพูดง่ายๆแต่มีคุณค่า
bulletตอบคำถามโดยท่าน ว.วชิรเมธี
bulletวิธีใช้หนี้พ่อแม่
bulletอ่านเพื่อเตือนสติตนเอง
bulletเตือนสติ...เพิ่มกำลังใจ!
bulletประตูสองบาน
bulletน้องเดียวกับพุทธศาสนา
bulletข่าวที่ควรรู้เพื่อความไม่ประมาท
dot
dot
bulletมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ
bulletหมออาสาช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่า
bulletมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
bulletมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
bulletมููลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletมูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
bulletมููลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ
bulletกลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่
bulletศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี
dot
dot
bulletหน่วยแพทย์และทันตแพทย์
bulletเครือข่ายจิตอาสา
dot
dot
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
bulletโรงพยาบาลสัตว์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ เกษตร
dot
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bullettigertemplestation.org
bulletTigertemple.org
bulletTigertemplemagazine.com
bulletLuangta.com
bulletluangta.us
bulletkammatan.com
bulletWatpa.com
bulletlegendnews.net
bulletกระทู้ธรรมะในกรรมฐานดอทตอม
bulletวิสาขบูชาโลก 2553
bulletศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
bulletภูมิปัญญาไทย
bulletวิทยุจุฬาฯ
bulletธนาคารสมอง
bulletธรรมสถานจุฬาฯ
bulletฟังธรรม
bulletพุทธศาสดา
bulletสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


เสวนา "พลังเสือ บารมีธรรม ท่องเที่ยวกาญจน์ สู่ AEC"
สนับสนุนของที่ระลึกเพื่อกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์

โทรทัศน์ออนไลน์หลวงตามหาบัวฯ
ถ่ายทอดสดจากวัดเสือ
ภาพประวัติศาสตร์
www.tigertemplekanchanaburi.com
สื่อสร้างสรรค์ พลังแห่งปัญญา นำพาชีวิตให้งดงาม
ธรรมะ พระกับเสือ
วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต)
ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี
พิธีเปิดงานเสือช่วยโลก ๒๐ สิงหาคม ๕๓ ที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
เสวนาปีเสือ นำโดยคุณกรรณิกา ธรรมเกษร ๒๐ สิงหาคม ๕๓ ที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
เสวนาปีเสือ นำโดยคุณช่อผกา วิริยานนท์ ๒๑ สิงหาคม ๕๓ ที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
เสวนาปีเสือ นำโดยคุณแทนคุณ จิตต์อิสระ ๒๒ สิงหาคม ๕๓ ที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
เสือช่วยโลก (Tigers Save the Wpr;d)
นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
เสือคลอดลูก (Tiger Parturition)

จากประเทศเนเธอร์แลนด์สู่วัดป่าหลวงตาบัวฯ กับงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่

การปิดทองพระพุทธกาญจนาภิเษก

ภาพแห่งเมตตาธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วิหารเสือแสงตะวัน

เชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสงเคราะห์สัตว์ อนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 100,000 บาท

การถ่ายทำสารคดีต่างๆที่วัดเสือ

การตรวจสุขภาพเสือโดยทีมสัตวแพทย์สัตว์ป่า

งานด้านสัตวแพทย์ที่วัดเสือ เขียนโดยอาสาสมัครชาวออสเตรเลีย

เสือในอารมณ์ท่าทางต่างๆ

บนความเคลื่อนไหวกับผู้มาเยือน

เชิญคลิกเพื่อชมการมาเยี่ยมของศิลปินดารา

แนะนำกิจกรรมต่างๆภายในวัดเสือ(Tiger Temple)

รายการ Talk Show ของคุณไตรภพ กับพระอาจารย์ภูสิตพร้อมคณะวัดเสือ

Tiger Temple กับเทศกาล Man & Nature พร้อมกับทอดด์ ทองดี

หลวงพ่อชา...สอนไว้

เชิญคลิกเพื่ออ่านบันทึกคนสร้างพระกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น

อาจารย์ประยูร แสงมณี คนปิดทองพระ !

ค้นคว้าพระไตรปิฎก

ใช้ค้นคว้าหาความหมายทางธรรมะ

แปลคำศัพท์ทั้งไทยและอังกฤษ

โครงการ ภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

งาน เอ็กซ์โป 2553 เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

จูเจี่ยเจียว หมู่บ้านริมน้ำ ที่ได้รับฉายาว่า "เวนิสตะวันออก"

หลิงซานต้าฝอ เมืองอู๋ซี พระพุทธรูปปางห้ามญาติสูงถึง 88 เมตร

วัดฉงหยวน แห่งเมืองซูโจว มีเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุด

สายใจ สายธรรม สู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย

เตือนสติ...เพิ่มกำลังใจCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Tiger Temple Charity
Tigers Save the World 2010
มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
77 หมู่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150. โทร: 034-531557 แฟกซ์: 034-531558
อีเมล : info@tigertemplecharity.org