ReadyPlanet.com
dot dot
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์....อันเป็นโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการเพื่อช่วยเหลือบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์และสงเคราะห์สรรพสัตว์

  เชิญคลิกเพื่อชมพระบารมีพระพุทธกาญจนาภิเษก  
  พระพุทธกาญจนาภิเษก
พระประธาน
ประดิษฐาน ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 

สื่อเป็นเครื่องมือในการนำเนื้อหาข่าวสารข้อมูลไปสู่ผู้รับชมรับฟัง หากใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ก็จะเป็นการนำเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าความหมาย ชี้นำให้ดำเนินชีวิตไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ยังความสงบสุขสันติให้บังเกิดขึ้นต่อตนเองและสังคมโลกโดยส่วนรวม นี่คือที่มาของคำขวัญที่ว่า

" สื่อสร้างสรรค์ พลังแห่งปัญญา นำพาชีวิตให้งดงาม "

 การทำสื่อที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมิเพียงการนำเสนอเท่านั้น แต่ยังต้องรักษาจุดยืน แนวคิด แนวทางอันเป็นเอกลักษณ์อัตตลักษณ์ของตนเองไว้ด้วย ความพยายามที่จะผลิตและรวบรวมคัดสรรเนื้อหารูปแบบสื่อที่หลากหลายในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือเชิงบูรณาการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมทั้งท่วงทำนองอันเป็นที่ยอมรับของสังคม ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอันไร้พรมแดน ไร้ขีดจำกัดนั้น คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะคัดกรองเนื้อหารูปแบบที่พึงประสงค์ให้ได้อย่าง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริโภคสื่อ คงเป็นไปได้ในแง่ของความพยายามอย่างเหมาะสม และแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมถึงจุดยืนอย่างสร้างสรรค์ ส่วนที่เป็นไปได้อย่างยิ่งก็คือ ผู้บริโภคสื่อควรมีดุลยพินิจพิจารณาเสพย์ข่าวสารข้อมูลอย่างมีสติปัญญา พิจารณาโดยแยบคาย ย่อยและซึมซับคุณค่าความหมายอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมสังคมโลก ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาติของการพัฒนามนุษย์อยู่แล้ว เรียนรู้โลก...เข้าใจโลก...เรียนรู้ชีวิต...เข้าใจชีวิต...ใช้ชีวิตให้อยู่กับโลกได้อย่างมีคุณค่าความหมายที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงอันเป็นไปของโลกและชีวิต ความสุข ความสงบสันติทั้งภายในและภายนอกก็จะปรากฏ !  

 
ข่าวเด่นประจำวัน โพสต์ทูเดย์ S! NEWS คมชัดลึก M Thai
เดลินิวส์ เกาะติดประเด็นร้อน K@POOK! ครอบครัวข่าว แนวหน้า
ไทยรัฐ ข่าวหน้า 1 สารพัดข่าว INN News SpringNews
ผู้จัดการ talky story ข่าวด่วน TV3 ข่าวเด่น TV7 ศูนย์รวมฟังข่าว
ประชาไท THAIZA ข่าววันนี้ ที นิวส์ สำนักข่าวไทย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ๒๕๕๕
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

ในท่ามกลางกระแสธารแห่งกาลเวลา มีเหตุการณ์เรื่องราวผ่านไปเรื่องแล้วเรื่องเล่าไม่ขาดสาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มิอาจหวลกลับได้ ด้วยเหตุฉะนี้จึงสมควรที่จะพึงต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้

More...

สนับสนุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ภายใต้คำขวัญที่ว่า " สืบสานวัฒนธรรม ภายใต้ร่มพระบารมี สืบสานความดี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน "

More...

เป็นกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่โดยทีมแพทย์ สัตวแพทย์ และทนายความอาสาเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์หลักคือ งานบริการเพื่อให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มีโอกาสรับบริการ และงานบุญผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้แก่ตึก ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

More...

วีดีโอ สืบสานวัฒนธรรม ภายใต้ร่มพระบารมี สืบสานความดี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

clip การแสดงลิเกจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดชุกพี้ อ.ท่าม่วง จ,กาญจนบุรี ซึ่งวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน และมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย โดยยินดีเป็นเวทีกลางในการถ่ายทอดอินเตอร์เน็ทไปทั่วโลก

More...

การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยเยาวชนจากโรงเรียนและกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี มีการแสดงชุดพระเทพฯของชาวไทย โขน เต้นกำรำเคียว และโปงลาง

More...

ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ วิหารเสือแสงตะวัน หน้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีการแสดงโขนของกลุ่มอนุรักษ์นาฏศิลป์ดนตรีไทยบ้านโอม และการแสดงโดยเด็กนักเรียนจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

More...

กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2555

ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งความตระหนักถึงคุณค่าความหมายของเอกลักษณ์อัตตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง........ความเป็นชาตินั้นๆ ก็คือ ความเป็นวัฒนธรรมนั้นๆ นั่นเอง

More...

ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งปี 2555 ภายใต้โครงการ "สืบสานวัฒนธรรม ภายใต้ร่มพระบารมี สืบสานความดี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน" ซึ่งสนับสนุนโดย ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน, ประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี(ธรรมยุต)

More...

ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ วิหารเสือแสงตะวัน หน้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แสดงโดยนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

More...

กิจกรรม 3 หมอ 3 ค. 2555

ได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานเป็นเบื้องต้น ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๕๕ และต่อมาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๕๕ ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ท่านชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธ ณ ศาลากลางจังหวัด จนได้มีการปรับแผนให้เข้ากับการออกหน่วยของจังหวัด

More...

แนะนำ 3 หมอ 3 ค และบรรยากาศการออหหน่วยในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและผ้าป่าสามัคคีซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

More...

พิธีมอบเงินบริจาคให้แก่ตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

More...

พระป่าและคำสอน
การ์ตูนพุทธศาสดา

เป็นการพัฒนาใช้สื่อทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอนุชนและเยาวชนในอันที่จะเข้าถึง....เข้าใจ และสืบสานสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพรตลอดไป

More...
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

" ....ท่านทั้งหลายจงอย่าทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวหนอนคอยกัดแทะกระดาษแห่งคัมภีร์ใบลานเปล่าๆ โดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัว.....อย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่าๆ เรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่า ไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย"

More...
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

นี่เป็นบ้านเป็นเรือนอันสมบูรณ์แล้ว ชั้นหนึ่งเป็น สมาธิ ชั้นหนึ่งเป็น ปัญญา ชั้นสุดท้ายเป็น วิมุตติ บ้านสามชั้นอยู่สบาย !ทีนี้อยู่กันไปจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน จะเป็นท่านผู้ใดก็ตามเมื่อถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้ว เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา ต้องอาศัยกันไปเป็นลำดับ ในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่ ต้องได้บำเพ็ญสมาธิ บำเพ็ญทางด้านปัญญาพิจารณาตามเรื่องราวของมัน เพื่อเป็น ทิฏฐธรรมมีความรื่นเริง คือเป็น วิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่สบาย ๆ ในระหว่างขันธ์กับจิตที่ยังครองตัวกันอยู่ จนกระทั่งผ่านเรื่องขันธ์ที่เป็นตัวสมมุตินี้แล้ว สมาธิปัญญาก็ผ่านไปเช่นเดียวกัน เพราะเป็นสมมุติด้วยกัน จากนั้นก็หมดสมมุติที่จะพูดกันต่อไปอีก

More...
เรื่องเล่าเกี่ยวกับองค์หลวงตาฯ

"หลวงปู่... สาวกภูมิกับพุทธภูมิต่างกันอย่างไร" โอ้...พระเจ้าอยู่หัวถามปัญหาหลวงตาขนาดนี้  หลวงตาตอบว่า..."พุทธภูมิ ก็เหมือน ดั่งเรานั่งรถไฟนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ หรือนั่งรถไฟไปอุดรนั่นแหละพุทธภูมิแต่ถ้าเรา  นั่งจักรยานมาหรือนั่งมอเตอร์ไซค์ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่นแหละ... สาวกภูมิเพราะฉะนั้นการเป็นพุทธภูมิก็คือการนำคนไปได้เยอะๆ  ส่วนสาวกภูมินั้นนำไปได้น้อยๆไม่ได้มากนัก อย่างเก่งก็ 1 คน หรือ 3-4 คน ก็ว่ากันไป นั่นคือสาวกภูมิเข้าใจไหมล่ะพ่อหลวง"

More...
การดูแลเสือและสัตว์ต่างๆ

มีการตรวจสุขภาพเสือเป็นประจำทุกปีโดยทีมสัตวแพทย์สัตว์ป่า คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

More...

การตรวจสุขภาพเสือเป็นเรื่องทีมีความจำเป็นทั้งในแง่ของการป้องกันและหากมีความผิดปกติใดๆก็จะได้ทำการรักษาเสียแต่เนิ่นๆ

More...

เสือ ภาพโดยทั่วไปเป็นสัตว์ที่ดุร้าย เป็นนักล่าที่น่ากลัว ซึ่งนั่นก็เพื่อความอยู่รอดของชีวิต แต่ในอีกด้านหนึ่งของชีวิต เสือ มีนิสัยขี้เล่น ชอบเย้าแหย่ไปทั่ว มีวิธีคิดเป็นของตนเอง วางแผนเป็นและชอบเล่นน้ำด้วย แต่ก็นั่นแหละในท่ามกลางการเล่นของเสือก็แฝงไปด้วยการฝึกฝนในการเป็นนักล่า

More...

นิสิตกลุ่มสวนสัตว์ สัตว์ป่า และสัตว์วิเทศ คณะสัตวแพทย์

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มสวนสัตว์ สัตว์ป่า และสัตว์วิเทศ ได้มาทำแคมป์ที่วัดป่าหลวงตาบัวฯ ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2553

More...

คณะอาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันตรวจสุขภาพเสือและสัตว์ต่างๆที่วัดป่าหลวงตาบัวฯ(วัดเสือ) ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2553
 

More...

วีดีโอ เรื่องราวของเสือที่น่าดูน่าชม

เสือในดินแดนแห่งวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นเขตอภัยทาน ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา ได้สร้างประวัติศาสตร์และเป็นตำนานที่เล่าขานในยุคปัจจุบัน

More...

เสือเป็นนักล่าที่ชาญฉลาดชอบเล่นน้ำ และมีความสัมพันธ์อันดีกับคนเลี้ยง

More...

วีดีโอการคลอดลูกของเสือ เป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก แม้นเมื่ออยากจะดูก็ไม่อาจหาดูได้ ในเมื่อได้มีโอกาสที่จะดู ใยจะปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป...ได้ไง!

More...

เป็นเวลาเย็นที่ให้โอกาสเสือเล่นน้ำกับพี่เลี้ยง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสือได้ออกกำลังพร้อมกับผ่อนคลายเล่นอย่างสนุกสนานเป็นกันเองกับทั้งเหล่าเสือเพื่อนๆและเด็กเลี้ยงเสือด้วยกัน

More...

โครงการเกาะเสือ เป็นโครงการนำร่องของการเป็นศูนย์ช่วยชีวิต ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเสือ โดยมีพื้นที่ให้เสือได้มีโอกาสวิ่งเล่น

More...

วัดเสือกับสื่อมวลชน และศิลปินดารา

 Steven Tyler (born Steven Victor Tallarico; March 26, 1948) is an American singer, songwriter, and multi-instrumentalist, best known as the frontman and lead singer of the Boston-based rock band Aerosmith, in which he also plays the harmonica, and occasional piano and percussion. He is known as the "Demon of Screaming

More...

คณะกรรมการสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ได้มาเยี่ยมเยือนวัดเสือเมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 โดยการนำของท่านนายกสมาคม พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ คุณอาทิตย์ แสงสว่าง(เลขาฯ) คุณสุขุม ตั้งฑีฆะรักษ์ คุณอุดม วราหะ และท่านอื่นๆ

More...

หลังจากที่คุณชินกร ไกรลาศ ได้มาแหล่ขวัญนาคเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๕๔ ที่ผ่านมา จึงได้ถือโอกาสวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๕๔ พาครอบครัวมาเยี่ยมวัดเสือ

More...

ภาพบรรยากาศการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลของแอ๊ด คาราบาว ในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคม 53 ถึง วันที่ 1 มกราคม 54 

More...

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 53 ที่ผ่านมา วัดเสือได้มีโอกาสต้อนรับดารานักร้องที่ชื่อว่า ปริศนา พรายแสง หรือ ที่รู้จักกันในนาม "ปุ๊กกี้"

More...

ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี และพอเข้าปีใหม่ 1 มกราคมก็จัด ผ้าป่าปีใหม่ 2554 เสือช่วยพ่อ (หลวง) สร้างบารมี 9 เข้า 84 ณ สวนหินลานเสือ...พร้อมๆกับทำบุญ แซยิดหลวงพ่อจันทร์ พระผู้สยบเสือร้าย ต้อนรับปีกระต่าย!...!!!
 

More...

ภาพยนตร์ชื่อดัง Scorpion King: Rise of the Dead ซึ่งมีดารานำฝ่ายชายชื่อ Victor Webster ได้มาถ่ายทำที่วัดเสือ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553
ดูประวัติผู้แสดงได้ที่ http://www.imdb.com/name/nm0005543/bio

More...

บิลลี่ วงกะท้อน

ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนามว่า บิลลี่ แห่งวงกะท้อนได้มาเยี่ยมบรรดาเสือน้อยใหญ่ที่วัดเสือเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2553 และกล่าวว่า ทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะทำเพลงในลักษณะซิมโฟนี่ออเคสตร้าอันแสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของเสือ

More...

การมาเยี่ยมเยือน จากต่างประเทศ

คณะ FOUR PAWS INTERNATIONAL FOUNDATION นำโดย ท่านประธาน Mr.Helmut Dungler และ Dr.Amir Khalil ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ได้เดินทางมากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ไทรโยค กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 57

More...

นายจ้าว ซื่อหยง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเขตเหลียงซาน เป็นหัวหน้าคณะฯ มาเยี่ยมวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ) เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

More...

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะพณฯท่านเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย (Pinak Ranjan Chakravarty / Ambassador of India) และภริยา เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2554

More...

15 ตุลาคม 2552 : Dr.Randall C.Kyes ผู้อำนวยการ Center for Global Field Study ภายใต้ University of Washington ได้มาเยี่ยมวัดเสือ โดยเป็นแขกพิเศษจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

More...

พระอาจารย์ของท่านดาไลลามะ

พระอาจารย์ของท่านดาไลลามะทรงเมตตาธรรม ได้เดินทางจากประเทศจีน มาโปรดวัดเสือ

More...

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2553 พระภิกษุจากประเทศพม่าได้เดินทางมาเยี่ยมพระอาจารย์ภูสิต ขันติธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวฯ

More...

14 พฤศจิกายน 2552 : พลังแห่งความเมตตา นำมาซึ่งแม่เหล็กทางจิตวิญญาณ ทำให้คนทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมเยือน แม้กระทั่งพระทิเบต (14 November 2009 : Power of compassion is the spiritual magnet that brings people worldwide come to visit Tiger Temple and even Tibetan Monks)

More...

27 กันยายน 2552 คณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสายการบิน Austrian Airlines ประจำกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยการนำของ Ms.Kathrine Keiser พร้อมตัวแทนบริษัทนำเที่ยวได้เยี่ยมชมโครงการ

More...

วีดีโอ ผู้มาเยี่ยมเยือน

การถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยวชื่อ The Living Room ที่วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (Tiger Temple) เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยมีพิธีกรสัตวแพทย์ชาวออสเตรเลียซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในนาม Mr.Christopher Stuart Brown หรือ Bondi Vet มาดำเนินการนำเสนอ ซึ่งเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลก

More...

คณะถ่ายทำรายการโทรทัศน์ จากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการติดต่อประสานงานจากสถานฑูตจีน มาถ่ายทำที่วัดเสือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 54

More...

วัดเสือกับการฝึกงานของนักศึกษาจีน รุ่นที่ 1 ปี 2554
นักศึกษาจีน รุ่นที่ 1 ปี 2554

ชีวิตคือการเดินทาง..........ชีวิตคือการเรียนรู้..................มหาวิทยาลัยแห่งโลกและชีวิต คือ เวทีแห่งการฝึกฝนเรียนรู้จนกว่าจะรู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เข้าใจ ยอมรับ และอยู่ได้อย่างมีความสงบสุขสันติ

More...
กมุท (Huang Meiling)

วันนี้เป็นวันแรกที่ฝึกงานที่วัดเสือ    พี่แจงพาเราไปทำบูญกับพระที่หน้าประตูในตอนเช้า เสร็จแล้วเราทุกคนก็ไปศาลา ปอ้นนมให้ลูกเสือและฟังเทศด้วย

More...
วัดเสือกับการฝึกงานของนักศึกษาจีน รุ่นที่ 2 ปี 2555

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2555 ณ ศาลาพระอุโบสถวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ได้จัดพิธีกล่าวอำลาของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยกว่างซี หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

More...

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ(นักศึกษาจีน) ระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕

More...

วัดเสือกับการฝึกงานของนักศึกษาจีน รุ่นที่ 3 ปี 2557

ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (นักศึกษาจีน) ระดับประกาศนียบัตร ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2557 ถึง 11 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

More...

การฝึกงานของนักศึกษาจีน ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน หมู่บ้านพุไม้แดง ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีโอกาสเรียนรู้ประเพณีทางพระพุทธศาสนา วิถีแห่งไทย และได้สื่อภาษากับนักท่องเที่ยวทั่วโลก นับเป็นประสบการณ์ตรงที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

More...

ธรรมยาตราสู่ต่างแดน
กระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน 18-20 กันยายน 56

 การเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างวัดเสือ กับ วัดหงฟ้า (Hongfa) และ สถาบัน BGI (Boejing Genomics Institute) ที่เมืองเสิ่นเจิ้น (Shenzhen) สาธารณรัฐประชาชนจีน (People Republic of China) ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2556

More...
วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด (COLORADO FOREST MONASTERY OF LUANGTA MAHA BOOWA NYANASAMPANNO) เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนตะวันตกที่จักเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา

More...
วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองเพลิน ประเทศเยอรมนี

 การสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองเพลิน ประเทศเยอรมนี (Tiger Temple Angel Ploen, Germany)โดยท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร(ธรรมยุต) หรือที่รู้จักกันในนามพระอาจารย์จันทร์ ขันติธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน ไทรโยค กาญจนบุรี (Tiger Temple Thailand)

More...
วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย

ธรรมยาตราสู่ประเทศออสเตรเลีย ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองดาร์วิน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 เมษายน 2556

More...
วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน สาธารณรัฐเชค

บรรยากาศวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ ริมฝั่งแม่น้ำ Vltavou ประเทศ Czech Republic

More...
ธรรมยาตราสู่ประเทศอินโดนีเซีย 8 - 14 มีนาคม 2556

การเดินทางเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ธรรมยุตจากประเทศไทยสู่ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ.2556

More...
วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองเพลิน ประเทศเยอรมัน

 การเดินทางไปรับมอบที่ดินพร้อมอาคารเพื่อสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองเพลิน ประเทศเยอรมัน โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน ไทรโยค กาญจนบุรี ในช่วงระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ซึ่งมีคณะลูกศิษย์วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน ไทรโยค กาญจนบุรี ไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

More...
การเผยแผ่พุทธธรรมสู่อินโดนีเซีย 4 - 10 ตุลาคม 2555

เป็นการเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะของท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร(ธ) ณ ประเทศอินโดนีเซียทั้งที่จาร์กาต้าและบาหลี ในช่วงระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2555

More...
dot
สมัครรับข่าวสารข้อมูล
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletที่มาของชื่อวัด
bulletศาลาพระอุโบสถ
bulletลานธรรม
bulletแนะนำสถานที่และกิจกรรมต่างๆ
bulletวิหารเสือแสงตะวัน
bulletกฏกติกามารยาทการเข้าวัดฯ
dot
dot
bulletพระพุทธกาญจนาภิเษก
bulletหลวงพ่อบุญ-เฮง(พระพุทธซ้อน)
bulletพระพุทธมหามงคล
bulletพระจอมกษัตริย์(พระหยกขาว)
dot
dot
bulletโครงการเขตอภัยทานโลก
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบท
bulletโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๕
bulletโครงการพุทธอุทยาน(ปลูกป่า)
bulletโครงการมหาวิหารมหาเจดีย์
bulletโครงการโลกแห่งเสือ
bulletโครงการบ้านเกาะเสือ
bulletโครงการสวรรค์ของเสือ
bulletโครงการเสือช่วยโลก 2553
bulletโครงการประกวดรางวัลวัดเสือ
bulletมอบทุนการศึกษา
bulletสัตวแพทย์เคลื่อนที่
bulletหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่
bulletกิจกรรมของโครงการเสือช่วยโลก
bulletค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
bullet3 หมอ 3 ค
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ๒,๖๐๐ รูป
dot
dot
bulletอาสาสมัคร
dot
dot
bulletใบสมัครบวชพระ
bulletใบสมัครบวชเณร
bulletใบสมัครเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)
bulletแบบตอบรับร่วมโครงการวัดเสือ
bulletแบบตอบรับส่งผลงานศิลปะ
dot
dot
bulletประวัติหลวงตามหาบัวฯ
bulletชาติสุดท้าย
bulletหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
dot
dot
bulletธรรมยาตราสู่ USA
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 1
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 2
bulletเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณกับวู๊ดดี้
bulletWe are the World
bulletโลกสงบสุขสันติ? 20 สค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 21 ส.ค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 22 ส.ค.53
bulletประชุมสงฆ์(ธรรมยุต)ในกาญจน์
bulletพ่อลูกเตือนสติ
bulletพลังสามัคคีแห่งควาย
bulletม้าลายสู้เพื่อชีวิต
bulletRescue Baby Hummingbird
dot
dot
bulletบุญ
bulletบันทึกมหัศจรรย์ของคนสร้างพระ
bulletนิทานเซ็น
bulletกฏแห่งกรรม
bulletขั้นตอนของชีวิตมนุษย์
bulletหมื่นรู้...มิสู้ปล่อยวาง
bulletผู้ไม่รู้จักคำว่าแพ้
bulletห่านป่าและปรัชญามดแดง
bulletบทกลอนของเด็กอัฟริกัน
bulletความต่างของประเทศที่จนกับรวย
bullet7 มารยาทที่ห้ามทำในต่างประเทศ
bulletภาพสวยๆกับคำบรรยายงามๆ
bulletแม่มดหรือสาวสวย !
bulletเรื่องของมือถือที่ช่วยคุณได้
bulletปู่เย็นกับคำพูดง่ายๆแต่มีคุณค่า
bulletตอบคำถามโดยท่าน ว.วชิรเมธี
bulletวิธีใช้หนี้พ่อแม่
bulletอ่านเพื่อเตือนสติตนเอง
bulletเตือนสติ...เพิ่มกำลังใจ!
bulletประตูสองบาน
bulletน้องเดียวกับพุทธศาสนา
bulletข่าวที่ควรรู้เพื่อความไม่ประมาท
dot
dot
bulletมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ
bulletหมออาสาช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่า
bulletมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
bulletมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
bulletมููลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletมูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
bulletมููลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ
bulletกลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่
bulletศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี
dot
dot
bulletหน่วยแพทย์และทันตแพทย์
bulletเครือข่ายจิตอาสา
dot
dot
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
bulletโรงพยาบาลสัตว์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ เกษตร
dot
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bullettigertemplestation.org
bulletTigertemple.org
bulletTigertemplemagazine.com
bulletLuangta.com
bulletkammatan.com
bulletWatpa.com
bulletlegendnews.net
bulletกระทู้ธรรมะในกรรมฐานดอทตอม
bulletวิสาขบูชาโลก 2553
bulletศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
bulletภูมิปัญญาไทย
bulletวิทยุจุฬาฯ
bulletธนาคารสมอง
bulletธรรมสถานจุฬาฯ
bulletฟังธรรม
bulletพุทธศาสดา
bulletสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


เสวนา "พลังเสือ บารมีธรรม ท่องเที่ยวกาญจน์ สู่ AEC"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
77 หมู่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150. โทร: 034-531557 แฟกซ์: 034-531558
อีเมล : info@tigertemplecharity.org